საჯარო სკოლებისთვის ახალი საათობრივი ბადეები დამტკიცდა - მინისტრის ბრძანება

საჯარო სკოლებისთვის ახალი საათობრივი ბადეები დამტკიცდა - მინისტრის ბრძანება

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა საათობრივი ბადეები დაამტკიცა. 

საათობრივი ბადეები შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ბმულებზე:


საათობრივი ბადე დაწყებითი საფეხურისთვის
საათობრივი ბადე საშუალო და საბაზო საფეხურისთვის

შეიძლება დაინტერესდეთ

მასწავლებლის საგნისა და პროფესიული უნარების გამოცდა 2022 - გამოყენებული ტესტები

მასწავლებლის საგნისა და პროფესიული უნარების გამოცდა 2022 - გამოყენებული ტესტები

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი გთავაზობთ 2022 წლის მასწავლებლის საგნისა და პროფესიული უნარების გამოცდაზე გამოყენებულ ტესტებს: 

 დაწყებითი საფეხური - ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV) – I ვარიანტი

დაწყებითი საფეხური - ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV) – II ვარიანტი

ტესტი მათემატიკაში (I-VI) - I ვარიანტი

ტესტი მათემატიკაში (I-VI)- II ვარიანტი

ტესტი მათემატიკაში აზერბაიჯანულად (I-VI)

ტესტი მათემატიკაში სომხურად (I-VI)

ტესტი მათემატიკაში რუსულად (I-VI) - I ვარიანტი

ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (I-VI)

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში ( I-VI )

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში აზერბაიჯანულად (I-VI)

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში სომხურად ( I-VI)

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში რუსულად (I-VI)

ტესტი მუსიკაში

ტესტი მუსიკაში აზერბაიჯანულად

ტესტი მუსიკაში სომხურად

ტესტი მუსიკაში რუსულად

მუსიკა - მოსმენის ნაწილი

სამოქალაქო განათლების ტესტი - I ვარიანტი

სამოქალაქო განათლების ტესტი - II ვარიანტი

სამოქალაქო განათლების ტესტი - აზერბაიჯანულ ენაზე

სამოქალაქო განათლების ტესტი - სომხურ ენაზე

სამოქალაქო განათლების ტესტი - რუსულ ენაზე

პროფესიული უნარების ტესტი სპეციალური მასწავლებლებისთვის - I ვარიანტი

პროფესიული უნარების ტესტი სპეციალური მასწავლებლებისთვის - II ვარიანტი

ბიოლოგიის ტესტი

ბიოლოგიის ტესტი აზერბაიჯანულად

ბიოლოგიის ტესტი სომხურად

ბიოლოგიის ტესტი რუსულად

გეოგრაფიის ტესტი

გეოგრაფიის ტესტი აზერბაიჯანულად

გეოგრაფიის ტესტი სომხურად

გეოგრაფიის ტესტი რუსულად

მათემატიკის ტესტი

მათემატიკის ტესტი აზერბაიჯანულად

მათემატიკის ტესტი სომხურად

მათემატიკის ტესტი რუსულად

ფიზიკის ტესტი

ფიზიკის ტესტი აზერბაიჯანულად

ფიზიკის ტესტი სომხურად

ფიზიკის ტესტი რუსულად

ქართული, როგორც მეორე ენა

ქართული, როგორც მეორე ენა - მოსმენის დავალება

აზერბაიჯანული ენის ტესტი

სომხური ენის ტესტი

პროფესიული უნარების ტესტი წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის - I ვარიანტი

პროფესიული უნარების ტესტი წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის - II ვარიანტი

პროფესიული უნარების ტესტი წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის - III ვარიანტი

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში - I ვარიანტი

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში - II ვარიანტი

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში აზერბაიჯანულად

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში სომხურად

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში რუსულად

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - პრაქტიკული ნაწილი (ვარიანტი I)

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - პრაქტიკული დავალებები - სამუშაო ფაილების საბოლოო სახე (ვარიანტი I)

ისტორიის ტესტი - I ვარიანტი

ისტორიის ტესტი - II ვარიანტი

ისტორიის ტესტი აზერბაიჯანულად

ისტორიის ტესტი სომხურად

ისტორიის ტესტი რუსულად

ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (VII-XII)- I ვარიანტი

ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (VII-XII)- II ვარიანტი

ქიმიის ტესტი - I ვარიანტი

ქიმიის ტესტი - II ვარიანტი

ქიმიის ტესტი აზერბაიჯანულად

ქიმიის ტესტი სომხურად

ქიმიის ტესტი რუსულად

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი - I ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი - II ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი აზერბაიჯანულად

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი სომხურად

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი რუსულად

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში - I ვარიანტი

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში - II ვარიანტი

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში აზერბაიჯანულად

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში სომხურად

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში რუსულად

ინგლისური ენა - ვარიანტი I

ინგლისური ენა - მოსმენის დავალება - ვარიანტი I

ინგლისური ენა - ვარიანტი II

ინგლისური ენა - მოსმენის დავალება-ვარიანტი II

გერმანული ენა

გერმანული ენა - მოსმენის დავალება

რუსული ენა

რუსული ენა - მოსმენის დავალება

ფრანგული ენა - ვარიანტი I

ფრანგული ენა - ვარიანტი II

ფრანგული ენა - მოსმენის დავალება - ვარიანტი I

ფრანგული ენა - მოსმენის დავალება - ვარიანტი II

წაიკითხეთ სრულად