Baby Bag

ფონდი „სოხუმი“ UNHCR-ის საინფორმაციო შეხვედრაზე

ფონდი „სოხუმი“ UNHCR-ის საინფორმაციო შეხვედრაზე

ქალთა ფონდი „სოხუმის“ აღმასრულებელმა დირექტორმა თეა თორინავამ და უკრაინელი ლტოლვილების მხარდამჭერი პროგრამის კოორდინატორმა სოფია წირღვავამ მონაწილეობა მიიღეს გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის (UNHCR) მიერ ორგანიზებულ საინფორმაციო შეხვედრაში, რომელიც ეხებოდა საქართველოში საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი პირებისა და თავშესაფრის მაძიებელთა უფლებებს, მათთვის სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულსერვისებს, მათ შორის უვიზო რეჟიმის ფარგლებში უკრაინელებისთვის შეთავაზებულ სერვისებსა და უფლებებს.

შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები.

ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლებმა ისაუბრეს იმ ძირითად გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც დგანან ქუთაისში და დასავლეთ საქართველოს სხვა ქალაქებში მყოფი უკრაინელი ლტოლვილები და ასევეფონდის მიერ უკრაინელებისათვის გაწეულ მხარდაჭერასა და სერვისებზე.

ფონდი „სოხუმი“ 2021 წლის აპრილიდან აქტიურად მუშაობს უკრაინელი ლტოლვილებისთვის ჰუმანიტარული დახმარებისა და სხვა აუცილებელი სერვისების გაწევაზე დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით.

R.

შეიძლება დაინტერესდეთ

ქალთა მიმართ ძალადობა საომარ და პოსტკონფლიქტურ პირობებში

ქალთა მიმართ ძალადობა საომარ და პოსტკონფლიქტურ პირობებში

ქსელმა WAVE-მა, OSCE-ის ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მხარდაჭრით, თავის ოთხ წევრთან (კერძოდ, სექსუალური ძალადობის კრიზისული ცენტრი (ერევანი, სომხეთი), ქალთა ფონდი „სოხუმი“ (ქუთაისი და თბილისი, საქართველო), ფონდი „გაერთიანებული ქალები ბანია ლუკა“ (ბანია ლუკა, ბოსნია-ჰერცოგოვინა) და ცენტრი „ქალთა პერსპექტივები“ (ლვოვი, უკრაინა), თანამშრომლობით შეიმუშავა პრაქტიკული სახელმძღვანელო.

აღნიშნული სახელმძღვანელო ეყრდნობა საომარი და პოსკონფლიქტური მდგომარეობის სხვადასხვა ეტაპზე ქალთა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო) სპეციფიკურ ცოდნასა და გამოცდილებას. ის ასახავს არამარტო კონფლიქტების შედეგად წარმოქმნილ ზიანსა და გამოწვევებს, არამედ წარმოუდგენს მკითხველს პერსპექტიულ პრაქტიკულ გამოცდილებას, კონკრეტული მაგალითებითა და რეკომენდაციებით.

პრაქტიკული სახელმძღვანელოს ავტორებმა წარმოადგინეს თავიანთი სტრატეგიები, რომლებიც დაკავშირებულია კონფლიქტის სხვადასხვა ეტაპთან: 1) ომის დროსა და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პერიოდი, რომელსაც უკრაინელი და სომეხი პარტნიორები აზიარებენ; 2) გაჭიანურებული კონფლიქტი, რომელიც აღწერილია ქართველი პარტნიორის - ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიერ; 3) ომის შემდგომი და გრძელვადიანი პერსპექტივა - წარმოდგენილი ბოსნია-ჰერცოგოვინელი პარტნიორის გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

პრაქტიკული სახელძღვანელოს პირველადი სამიზნე ჯგუფია ქალთა სპეციალიზებული სერვისები (WSS) და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულნი არიან კონფლიქტურ და პოსტკონფლიქტურ პირობებში ძალადობის მსხვერპლი ქალების მხარდაჭერის საქმეში. სახელმძღვანელო სამიზნე ჯგუფად ასევე განიხილავს ადგილობრივ ხელისუფლებას, პროფესიულ ჯგუფებს, გადაწყვეტილების მიმღებთ და მშვიდობისმყოფელებს, რათა მათ უკეთ გაიგონ ძალადობის მსხვერპლთა და ქალთა ორგანიზაციების სპეციფიკური საჭიროებები და განახორციელონ ადეკვატური გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკა და მოქმედებები.

პრაქტიკული სახელმძღანელო ხელმისაწვდომია აქ - https://wave-network.org/wp-content/uploads/Toolkit-Georgian.pdf

R


წაიკითხეთ სრულად